کارورزی در سنگاپور: چشم‌انداز کلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران

2 کارشناس مسئول برنامه ریزی و ساماندهی ارتباطات بین المللی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

این مطالعه با بررسی برنامه کارورزی موسسه ملی آموزش تربیت‌معلم برای قرن بیست و یکم در کشور سنگاپور میزان و نحوه هماهنگی این برنامه با برنامه‌های تربیت‌معلم این کشور را مورد کنکاش قرار می‌دهد. این مطالعه به روش توصیفی و کیفی انجام‌گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هماهنگی میان موسسه ملی آموزش، مدارس وابسته و وزارت آموزش‌وپرورش ستون موفقیت برنامه کارورزی کشور سنگاپور است. همچنین پیوست مستمر دانشجو معلمان با مدرسه و کلاس درس در طول دوره کارشناسی، دیپلم تخصصی تربیت‌بدنی و هنر به‌صورت دوره‌های کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی‌شده حفظ می‌شود. نگرش دانشجو معلمان به حرفه معلمی و توانمندی مدیریت و شناخت وظایف معلمی در طول برنامه کارورزی بر ای هر فرد انجام می‌شود و نتایج در پوشه کار هر دانشجو معلم ثبت می‌شود. در پایان دوره‌های کارورزی پوشه کار بررسی می‌شود و بازخوردهای اصلاحی در اختیار دانشجو معلمان قرار می‌گیرد. دانشجو معلمان در شرف دانش‌آموختگی پس از دریافت بازخوردها می‌توانند از نقاط ضعف و قوت خودآگاهی یافته و در جهت بهتر شدن گام بردارند. موسسه ملی آموزش با ارائه مدل کارورزی تربیت‌معلم برای قرن بیست و یکم توانسته است موفقیت‌های بسیاری درزمینهٔ آموزش و تربیت‌معلم کسب نماید.

کلیدواژه‌ها